Inwestycje

RUSZA BUDOWA KOLEJNEGO ODCINKA WODOCIĄGU

W dniu 25.08.2021 r. podpisałem umowę na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej na odcinku Cygów, Rojków, Turze.Roboty zrealizuje Zakład Instalacyjno-Budowlany Przyborowski Sp. z o.o. z miejscowości Chrzęsne.Długość nowego odcinka – 4404 m.Wartość robót 1.203.252,00 zł netto.
Inwestycja zostanie w 100% sfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Termin zakończenia robót – 23 lutego 2022.

3 MILIONY ZŁ DOTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ

W poniedziałek 23 sierpnia 2021 r. Urząd Gminy Poświętne odwiedził Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Głównym celem wizyty było podpisanie umowy dot. projektu Nr RPMA.04.02.00-14-i166/20, pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Wysokość dofinansowania dla Gminy Poświętne wynosi:3 082 842,27 złProjekt pozwoli na termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej, w tym czterech szkół (w Poświętnem, Nowych Ręczajach, Wólce Dąbrowickiej oraz Zabrańcu) oraz budynku GOPS-u.Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w obecności Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyny Lubiak oraz Starosty Powiatu Wołomińskiego Adama Lubiaka.Spotkanie z Marszałkiem było okazją do rozmowy na temat wyzwań jakie w najbliższych latach czekają Gminę Poświętne, a także Funduszy Europejskich dla Mazowsza w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

200.000 ZŁ DOTACJI NA BUDOWĘ BOISKA

Miło nam poinformować, że w dniu 23.08.2021 r. wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem podpisaliśmy umowę w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Umowa dotyczy dofinansowania kwotą 200.000 zł zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Międzylesiu”. Kopię umowy, wraz z gratulacjami i podziękowaniami za zaangażowanie w działalność i rozwój Szkoły w Międzylesiu Wójt gminy Sylwester Niźnik przekazał Pani dyrektor Anicie Dziubie, radnemu Mariuszowi Podlesiowi oraz sołtysowi Januszowi Mroczkowi.

Gminna Koparko-ładowarka!

Od kilku dni Gmina Poświętne dysponuje własną, fabrycznie nową koparko – ładowarką. Dzięki niej Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem podniesie efektywność swojej pracy i będzie mógł we własnym zakresie m.in.: kosić pobocza, równać i odśnieżać drogi, a także udrażniać rowy melioracyjne. Dzięki koparko – ładowarce gmina zrealizuje znaczną część zadań własnych samodzielnie, bez zlecania robót podwykonawcom. Prace będą wykonywane szybciej, taniej, i co ważne, bez konieczności stosowania długotrwałej procedury przetargowej.Oprócz realizacji zadań zlecanych przez gminę, Zakład Gospodarki Komunalnej świadczyć będzie również indywidualne, płatne usługi dla mieszkańców. Jeżeli chcielibyście Państwo z nich skorzystać, zapraszamy do kontaktu nr tel.: 22 599-61-51, e-mail.: zgk@gminaposwietne.pl, bądź osobiście w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy.Zakres usług:

 • równanie dróg gruntowych,
 • skarpowanie,
 • równanie i niwelacja terenu, zasypywanie,
 • wykonywanie wykopów pod przyłącza, szamba, oczka wodne,
 • korytowanie terenu pod drogi, parkingi, chodniki,
 • załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi,
 • usuwanie korzeni,
 • oczyszczanie i odtwarzanie rowów,
 • koszenie poboczy, nieużytków, łąk i pastwisk.

Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem dysponuje obecnie następującym sprzętem:

 • kosiarką bijakowa,
 • kosiarką z napędem,
 • kosiarką samojezdną,
 • kosą spalinową,
 • piłą spalinową,
 • zagęszczarką,
 • koparko-ładowarką z osprzętem:
 • łyżką ładowarkową ze szczękami,
 • łyżką skarpową 160 cm,
 • łyżką tradycyjną,
 • łyżką wąską,
 • widłami,
 • pługiem do odśnieżania.

MIAS 2021

Miło nam poinformować, że na liście beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” znalazło się 6 sołectw z gminy Poświętne. (Wszystkie złożone przez nas wnioski uzyskały akceptację Sejmiku Województwa Mazowieckiego).W Gminie Poświętne w ramach MIAS w 2021 r. będą realizowane następujące zadania:Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica,Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kielczykowizna,Modernizacja budynku gminnego celem utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Krubki-Górki,Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków,Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów,Zagospodarowanie terenu w sołectwie Poświętne.Każde z sołectw otrzyma 10.000 zł dofinansowania z MIAS, oraz 10.000 zł z budżetu gminy.

Nakładka na drodze powiatowej w Międzylesiu

Trwają prace na drodze powiatowej nr 4351W na odcinku Dąbrowica-Międzyleś. Do wieczora zostanie wykonana nakładka asfaltowa o długości ok 800 m. Ruch na drodze odbywa się wahadłowo.Serdeczne podziękowania dla Starosty Wołomińskiego Adam Lubiak oraz Zarządu Powiatu za podjęcie decyzji o realizacji zadania.

Ford Transit dla Zakładu Komunalnego

Zakład Komunalny w Poświętnem pozyskał samochód dostawczy. Pojazd został nieodpłatnie przekazany Gminie Poświętne przez Urząd Morski w Gdyni. Po odbiór Forda Transita pojechał Krzysztof Dębek – pracownik ZK.

DROGA NADBIEL-CZUBAJOWIZNA

Do piątku 28 maja 2021 r.zostanie zakończona modernizacja nawierzchni i poboczy drogi gminnej relacjiCzubajowizna – Nadbiel. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna nawierzchni. Droga o długości 2 km będzie kosztowała 556.558,36 zł z tego 500.000,00 zł zostanie sfinansowane ze środków uzyskanych przez Gminę Poświętne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Prace realizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

WODOCIĄG GMINNY

W środę 26 maja 2021 roku Wójt Gminy Sylwester Niźnik podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Choiny, Nowy Cygów, Poświętne, Cygów, Laskowizna”. Jest to 2 etap budowy tego odcinka gminnego wodociągu.Wartość prac wynosi 1.091.010,00 zł brutto. Inwestycja w 100% będzie sfinansowana ze środków uzyskanych przez Gminę Poświętne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Dzięki realizacji zadania, gminna sieć wodociągowa zyska dodatkowe 5.104 m długości. Termin zakończenia robót: 120 dni od podpisania umowy. Prace wykona: Zakład Inżynieryjno-Budowlany Przyborowski Sp. z o.o.

POŚWIĘTNE W PROGRAMIE “CZYSTE POWIETRZE”

Gmina Poświętne już wkrótce uruchomi punkt konsultacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Będzie to możliwe dzięki porozumieniu jakie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w poniedziałek 24 maja 2021 roku podpisał Wójt Gminy Sylwester Niźnik.W punkcie konsultacyjnym mieszkańcy gminy Poświętne będą mogli skorzystać z pomocy w złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz rozliczeniu przyznanego dofinasowania. Ułatwi to ubieganie się o dotację na termomodernizację budynków mieszkalnych oraz na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczne źródło ciepła.Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Działania dofinansowane w ramach programu „Czyste Powietrze” wspierają Państwa budżet, a przede wszystkim chronią środowisko.Punkt konsultacyjny będzie działał w Urzędzie Gminy Poświętne , o dokładnej dacie jego otwarcia poinformujemy w najbliższym czasie.

160 000 dotacji na doposażenie kuchni w szkołach.

Z przyjemnością informujemy, że złożone przez nas wnioski o dofinansowanie ramach rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” 2021 r. uzyskały wsparcie. Szkoła Podstawowa w Poświętnem oraz Szkoła Podstawowa w Międzylesiu otrzymają po 80.000 zł na doposażenie kuchni. 

3 MLN. ZŁ NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ

Z przyjemnością informujemy, że złożony przez nas wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE” został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Uchwałą z dnia 27 kwietnia 2021 r. projekt został przekazany do Wydziału Wdrażania Projektów EFRR 4.Kwota dofinansowania wynosi: 3 082 842,26
Kwota wydatków kwalifikowanych : 3 853 552,83
Projektem objęte zostaną:Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Ręczajach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Dąbrowickiej,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrańcu
Budynek przy Ośrodku Zdrowia w Poświętnem (GOPS)W ramach projektu zostaną wykonane:Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów,
Modernizacja kotłowni i systemów c.o. i c.w.u.
Wymiana źródeł ciepła na pompy ciepła i gazowe kotły kondensacyjne,
Instalacja systemu paneli fotowoltaicznych,
Wymiana drzwi zewnętrznych.Projekt “Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Nowa siedziba GOPS

Kolejny zaniedbany gminny obiekt przeszedł gruntowną modernizację. Tym razem nasz zespół remontowy (od 1 maja – Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem) przeprowadził adaptację pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Trwa przeprowadzka do nowej siedziby.

NAPRAWA WAŁÓW

Dzisiaj zakończono roboty związane z naprawą i wzmocnieniem wałów przeciwpowodziowych na rzece Czarna w pobliżu mostu w Krubkach-Górkach. Prace wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział w Warszawie – Inspektorat Wołomin.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 mln

Gmina Poświętne złożyła 3 wnioski o uzyskanie dofinansowania do wymienionych niżej inwestycji:

1. Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców gminy poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik.

2. Modernizacja drogi gminnej relacji Nadbiel-Czubajowizna3. Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej w urządzenia do wykrywania skażeń oraz ochrony ludności przed skażeniami.Wszystkie

3 wnioski uzyskały wsparcie z RFIL.


Planowany termin zakończenia ww. inwestycji – grudzień 2021 r.