Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Szanowni Mieszkańcy,


Wójt Gminy Poświętne informuję, że zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do tutejszego urzędu. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Poświętne  w pokoju  nr 6 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Poświętne w zakładce „Materiały do pobrania” w podkategorii „Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna”.


Wypełnione druki prosimy składać za pośrednictwem:

 • poczty na adres: Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne,
 • poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ugposwietne.pl,
 • w kancelarii Urzędu pok. 18 w godzinach pracy tj. poniedziałek-piątek 7:30. – 15:00, wtorek 7:30-17:30.

BĘDĄ KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


Podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb), w pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.


Zgodnie z  art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informuje się, że osoby które jeszcze nie mają podpisanej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są poniżej wymienione przedsiębiorstwa:

 • KOBE s. c. Paweł i Krzysztof Kotowscy 05-200 Wołomin, Duczki, ul. Myśliwska 8, tel. (22) 787-73-28,  601 053 265
 • OLMAT Marcin Laszkowski, Mistów 13B, tel. (25) 757 90 24, 502 34 44 33
 • Usługi Asenizacyjne Józef  Pawlicki, ul. Kolejowa 111, 05-205 Ostrówek, tel. (22) 799 80 81,  (22) 777 0148, 602 349 451
 • Sławomir Rogala Firma Handlowo-Usługowa, ul. Podgraniczna 1c, 05-304 Stanisławów, tel. 660 632 329
 • Rafał Sałański „ZUA” Zakład Usług Asenizacyjnych 05-326 Poświętne, ul. Jana Pawła II 23 tel. 691 471 460.
 • IMPERF s. c. Dariusz Szpański i Gabriel Staniec Wołomin ul. Łukasiewicza 7D, 05-200 Wołomin tel. 22 786 89 46 lub tel. 22 787 88 65
 • F.H.U. „Clean World” Marek Woch, Leśniakowizna ul. Kasprzykiewicza 45, 05-200 Wołomin  tel. 22 799 07 26 lub 502 023 322
 • TRANSNEC- Sylwester Nerc, ul. Bartoszycka 23 m 3, 04-923 Warszawa ul. Szosa Lubelska 2, 05-077 Warszawa Wesoła, tel. 22 773 37 67
 • PIO-TRANS Piotr Gryz, Karolew 9 C, 05-205 Klembów, tel. 728 327 757.

Ponadto informuje  się, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.