Przypomnienie o kwalifikacji wojskowej

Przypomnienie o kwalifikacji wojskowej

Urząd Gminy Poświętne przypomina, że dla Gminy Poświętne dnia 10 kwietnia 2024 r. (środa) w Wołominie, przy ul. Legionów 78  (poddasze) odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2005 oraz mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe. Imienne wezwania do w/w mężczyzn zostały wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.02.2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 440) nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, będą zastosowane środki przewidziane przepisami prawa – grzywna w celu przymuszenia albo zarządzenie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 59 ust. 8 ustawy o obronie ojczyzny).

W załączeniu obwieszczenie dot. kwalifikacji wojskowej.

Informację przygotowała:

M. Zagórska

Kier. USC

tel. (25) 7520390 wew. 1