Wykaz stanowisk pracy wraz z numerami telefonów

(0-25) 752-03-80, (0-25) 752-03-90, (0-25) 752-03-10
W CELU WYBRANIA NUMERU WEWNĘTRZNEGO NALEŻY NACISNĄĆ 9, PODAĆ NUMER WEWNĘTRZNY Z PONIŻSZEJ LISTY I ZATWIERDZIĆ KLAWISZEM #
Stanowisko Numer wewnętrzny
Adres email
Wójt Gminy
13
sylwester.niznik@ugposwietne.pl
Sekretarz Gminy
15
sekretarz@ugposwietne.pl
Skarbnik Gminy
11
skarbnik@ugposwietne.pl
Sekretariat
10
sekretariat@ugposwietne.pl
Ewidencja Ludności
12
ludnosc@ugposwietne.pl
Z-ca Wójta / Kierownik Referatu Oświaty 14
marek.szalwia@ugposwietne.pl
FAX
16
Działalność Gospodarcza 12
dzialalnosc-gospodarcza@ugposwietne.pl
Księgowość Podatkowa
23
ksiegowosc-podatkowa@ugposwietne.pl
Wymiar Podatków
23
podatki-wymiar1@ugposwietne.pl
podatki-wymiar2@ugposwietne.pl
Budownictwo
18
budownictwo@ugposwietne.pl
Sprawy rolne i ochrona środowiska
18
rolnictwo@ugposwietne.pl
Gospodarka odpadami komunalnymi
17
rolnictwo2@ugposwietne.pl
USC
21
usc@ugposwietne.pl
Czyste Powietrze
28
czystepowietrze@ugposwietne.pl
Ref. Oświaty Księgowość
24
oswiata-ksiegowa@ugposwietne.pl
oswiata-wynagrodzenia@ugposwietne.pl
Zamówienia Publiczne
27
przetargi@ugposwietne.pl
przetargi2@ugposwietne.pl
Księgowość Budżetowa
25
ksiegowosc@ugposwietne.pl
OC, Sprawy Obronne 
i Zarządzanie Kryzysowe
26
oc@ugposwietne.pl
Informatyk
29
informatyk@ugposwietne.pl
Obsługa Rady Gminy 29
rada@ugposwietne.pl
Kadry 20
kadry@ugposwietne.pl