Wykaz stanowisk pracy wraz z numerami telefonów

(25) 752-03-80, (25) 752-03-90, (25) 752-03-10

W CELU WYBRANIA NUMERU WEWNĘTRZNEGO NALEŻY NACISNĄĆ 9, PODAĆ NUMER WEWNĘTRZNY Z PONIŻSZEJ LISTY I ZATWIERDZIĆ KLAWISZEM #
Stanowisko Numer wewnętrzny Adres email
Wójt Gminy 13 sylwester.niznik@ugposwietne.pl
Sekretarz Gminy 15 sekretarz@ugposwietne.pl
Skarbnik Gminy 11 skarbnik@ugposwietne.pl
Sekretariat 10 sekretariat@ugposwietne.pl
Ewidencja Ludności 12 ludnosc@ugposwietne.pl
Z-ca Wójta / Kierownik Referatu Oświaty 14 marek.szalwia@ugposwietne.pl
FAX 16
Działalność Gospodarcza 12 dzialalnosc-gospodarcza@ugposwietne.pl
Księgowość Podatkowa 23 ksiegowosc-podatkowa@ugposwietne.pl
Wymiar Podatków 23 podatki-wymiar1@ugposwietne.pl
podatki-wymiar2@ugposwietne.pl
Budownictwo 18 budownictwo@ugposwietne.pl
Sprawy rolne i ochrona środowiska 18 rolnictwo@ugposwietne.pl
Gospodarka odpadami komunalnymi 17 rolnictwo2@ugposwietne.pl
USC 21 usc@ugposwietne.pl
Czyste Powietrze 28 czystepowietrze@ugposwietne.pl
Ref. Oświaty Księgowość 24 oswiata-ksiegowa@ugposwietne.pl
oswiata-wynagrodzenia@ugposwietne.pl
Zamówienia Publiczne 27 przetargi@ugposwietne.pl
przetargi2@ugposwietne.pl
Księgowość Budżetowa 25 ksiegowosc@ugposwietne.pl
OC, Sprawy Obronne 
i Zarządzanie Kryzysowe
26 oc@ugposwietne.pl
Informatyk 29 informatyk@ugposwietne.pl
Obsługa Rady Gminy 29 rada@ugposwietne.pl
Kadry 20 kadry@ugposwietne.pl