Numery telefonów

Urząd Gminy

Sekretariat
(0-25) 752 03 90 wew. (10)
Wójt Gminy
(0-25) 752 03 90 wew. (13)
Z-ca Wójta / Kierownik Referatu Oświaty
(0-25) 752 03 90 wew. (14)
Wodociąg- Awarie
515 508 731
GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(0-25) 752 03 15

POLICJA

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
tel. (0-22) 776 20 21
Rewir Dzielnicowych w Poświętnem Sekcji Prewencji KPP w Wołominie
Tel: (0-25) 752 03 77
st.asp. Piotr Poplewski
Tel. 0-600-997-215
st.asp. Paweł Jezierski
Tel. 0-600-997-184

STRAŻ POŻARNA

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Ręczajach
503-006-178
Ochotnicza Straż Pożarna w Poświętnem
512-392-626
Ochotnicza Straż Pożarna w Ręczajach Polskich
602-501-623
Ochotnicza Straż Pożarna w Turzu
501-090-618
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Ręczajskiej
601-589-006

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrańcu

Zdrowie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Poświętnem
(0-25) 752 03 22
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE
tel. (0-22) 763 32 15
OŚRODEK TOKSYKOLOGII – OSTRE ZATRUCIA: SUBSTANCJAMI, JADAMI, GRZYBAMI-SOR Szpitala Praskiego Sp. z o .o w Warszawie
tel. (0-22) 555 10 60
BEZPIECZEŃSTWO NA OBSZARACH WODNYCH (GMINY) Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie
tel. (0-22) 619 82 31 kom. 694 884 189