Kultura

FABRYCZKA ZAPRASZA NA WSPANIAŁE WYDARZENIA

W najbliższym czasie Fabryczka w Wołominie będzie miejscem, w którym spotkacie wielu artystów i doświadczycie ich twórczości artystycznej, wokalnej ekspresji plastycznej czy kulinarnej

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY

3 września, godzina 19:30 koncert ,,Żydowska Ulica” Izabela Szafrańska

https://www.facebook.com/events/761170818651544

10 września, godzina 18:30 koncert wokalisty Damian Ukeje z degustacją tapas

https://www.facebook.com/events/586903819591577

25 września, godzina 15:00 Festiwal Kultury i Smaku

https://www.facebook.com/events/1031236987586452

30 września, godzina 18:00 wystawa Art Hakya Gago ,,Głębinarium”

https://www.facebook.com/events/2372656256218641

14 października, godzina18:00 wystawa XVII wiecznych strojów szlacheckich Mariya Figurska, lokalnej artystki ze Szczepanka, która projektuje i szyje. Oprawę muzyczną wydarzenia wykona zespół muzyki dawnej Flauti Divertenti

https://www.facebook.com/events/434236165113677

16 października, godzina 18:00 koncert wokalistki Kasia Dereń, bilety w cenie 20 zł dostępne na https://biletyna.pl/koncert/Kasia-Deren

https://www.facebook.com/events/371364355075977

Moja społeczność wobec uchodźców – konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki

Jeśli mieszkasz na wsi albo w miejscowości do dwudziestu tysięcy mieszkańców, a obecność uchodźców wpłynęła na życie Twoje i Twoich sąsiadów, to jest konkurs dla Ciebie. Jak zmieniło się Twoje życie osobiste i zawodowe? Czy Ty lub Twoi bliscy jesteście osobiście zaangażowani w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają? A co zmieniło się w Twoim najbliższym otoczeniu i jak zmieniła się wieś/miejscowość? Jak zareagowały urzędy, szkoła czy firmy i organizacje pozarządowe? Jakie masz nadzieje, obawy albo oczekiwania wobec uchodźców i co sądzą Twoi sąsiedzi? Opowiedz nam o tym, biorąc udział konkursie IRWiR PAN. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

Zasady Konkursu są proste: prowadź notatki, rób zdjęcia i opisuj z perspektywy Twojej i Twojej społeczności, co zmieniło się na skutek pojawienia się uchodźców. Wybierz dowolną formę, np. dziennika, relacji, pamiętnika, bloga lub inną; możesz też dołączyć zdjęcia, rysunki lub to, co uznasz za istotne. Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście stron pliku tekstowego lub podobną objętość wpisów na blogu. Zależy nam na szczerości, dlatego wszystkim zainteresowanym gwarantujemy anonimowość, także w przypadku publikacji materiałów. Nie przejmuj się brakiem umiejętności pisarskich – nas interesują autentyczne doświadczenie, przeżycia i podejmowane działania. Każda informacja będzie dla nas ważna. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów odtworzymy obraz społeczności lokalnych, w których pojawili się uchodźcy.

Wyślij pracę oraz dołącz skan/oryginał podpisanego oświadczenia oraz zgłoszenie konkursowe. Regulamin konkursu oraz wzory potrzebnych oświadczeń dostępne są na stronie: ADRES STRONY Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące konkursu zadane drogą mailową: pamietniki@edu.irwirpan.waw.pl lub telefonicznie pod numerem 510-989-136. Komplet dokumentów prześlij do 30 września 2022 r.

 • Mailem: pamietniki@edu.irwirpan.waw.pl (preferowana)
 • Pocztą tradycyjną:
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Sekretariat

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:

 • I nagroda – 3500 zł
 • II nagroda – 2000 zł
 • III nagroda – 1500 zł
 • Trzy wyróżnienia – po 1000 zł

O ostatecznym podziale nagród zadecyduje Jury powołane przez organizatorów. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji tekstów i ewentualnych skrótów. Autorzy mogą zastrzec swoje nazwiska do wiadomości organizatorów, a nadesłane prace opatrzyć godłem. Nadesłane prace nie będą zwracane, po zakończeniu konkursu zostaną zarchiwizowane.

Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie

Na najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich na Mazowszu czekają nagrody o łącznej wartości 40.000 zł!

Ruszyła czwarta edycja Konkursu „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” organizowanego przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem  Marszałka Województwa Mazowieckiego. Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich działających w województwie mazowieckim na podstawie obowiązujących przepisów prawa, których działalność jest udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań lub relacji w mediach.  

Do Konkursu może być zgłaszana działalność związana zakresem tematycznym z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

 1. wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
 2. wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
 3. turystyką na obszarach wiejskich;
 4. wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
 5. rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
 6. organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich;
 7. aktywizacją społeczności lokalnych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.:

 1. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, zawierającego zgody na publikację danych zwycięzców na www.mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl i oświadczenie dotyczące danych osobowych;
 2. przynajmniej 2 rekomendacji (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, samorządów);
 3. trzech przepisów kulinarnych związanych z regionem udokumentowanych fotograficznie (fotografie w formie drukowanej oraz elektronicznej na dowolnym nośniku lub przez pocztę elektroniczną) wśród których znajdzie się minimum jeden przepis na kiszonkę wraz ze zgodą na ich publikację w formie książki kucharskiej.

Pula nagród w Konkursie wynosi  40 000 zł brutto!

 1. I stopień – nagroda finansowa do 10 000 zł;
 2. II stopień – nagroda finansowa do 8 000 zł;
 3. III stopień – nagroda finansowa do  6 000 zł.

Nagrody zostaną wypłacone w formie  przelewów finansowych na wskazane przez Koła Gospodyń Wiejskich udokumentowane konta.

Koła Gospodyń Wiejskich na start!

DOŻYNKI – PARKING GŁÓWNY

Szanowni Państwo,Przyjęcie zaproszenia na tegoroczne Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne potwierdziło bardzo dużo osób!Parkingi znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie uroczystości dożynkowych z trudem pomieszczą wszystkie samochody osób duchownych, delegacji samorządowych, artystów i organizatorów.Uczestników dożynek – mieszkańców gminy oraz gości, którzy zaszczycą nas swoją obecnością – prosimy zatem o korzystanie z Parkingu Głównego przy Cmentarzu Parafialnym.Zwolnione z tej prośby są osoby, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność, nie mogłyby pieszo dotrzeć do miejsca uroczystości z parkingu przy cmentarzu.

Konkurs fotograficzny o tematyce kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie powiatu wołomińskiego

Konkurs to nie tylko nagrody ale przede wszystkim możliwość zebrania i zarchiwizowania lokalnych obiektów małej architektury sakralnej. 

Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w tym konkursie. W końcu to mieszkańcy wiedzą najwięcej o miejscach, w których żyją i znają historię kapliczek.

Więcej informacji w załączniku i pod linkiem: