REGULAMIN DOŻYNEK DIECEZJALNO-POWIATOWO-GMINNYCH W POŚWIĘTNEM 2021