Czyste powietrze

Spotkanie z przedstawicielami “Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej”

Szanowny Mieszkańcu !

Masz pomysły, chcesz aby były one zrealizowane, przy wsparciu środków unijnych.

Chcesz mieć wpływ na rozwój swojej gminy, miejscowości, przedsiębiorstwa, organizacji itp. – Przyjdź na jedno ze spotkań, które odbędzie się w Twojej gminie:

Terminarz spotkań:

Zielonka 19.07.2022 godz. 09.00-12.00 Urząd Gminy Zielonka

Wołomin 19.07.2022 godz. 13.00-16.00 Urząd Miasta Wołomin

Poświętne 20.07.2022 godz. 09.00-12.00 Urząd Gminy Poświętne

Klembów 20.07.2022 godz. 13.00-16.00 Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie

Zabrodzie 26.07.2022 godz. 09.00-12.00 Urząd Gminy Zabrodzie

Tłuszcz 26.07.2022 godz. 13.00-16.00 Urząd Gminy Tłuszcz

Strachówka 27.07.2022 godz. 09.00-12.00 Urząd Gminy Strachówka

Jadów 27.07.2022 godz. 13.00-16.00 Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie

Serdecznie Zapraszamy

Szczegóły w załączonym plakacie.

Ostateczny termin składania deklaracji dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Szanowni Państwo,

Przypominamy że do 30 czerwca 2022 r, należy złożyć „ Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw”. Obowiązek ciąży na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali i wynika z  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 544). Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dane zebrane na podstawie CEEB, posłużą do ulepszenia zarządzania jakością powietrza, w tym do tworzenia programów dotacyjnych wspierających wymianę źródeł ciepła. Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie grozi kara grzywny, w wysokości od 500 do 5000 złotych.

Uwaga Smog!

W dniu 27.12.2021 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 μg/m3).

Prognozowane przekroczenie obejmuje: powiaty legionowski, wołomiński i otwocki.
Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży.
Obowiązuje Cię zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach, zakaz rozpalania grilli i ognisk oraz zakaz używania dmuchaw do liści.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY RZĄDOWEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim którzy odwiedzili stanowisko Gminnego Punktu Konsultacyjnego „Czyste Powietrze” podczas uroczystości 3 października 2021 w Krubkach – Górkach , a w szczególności dzieciom które po raz kolejny pokazały jak bardzo są  mądre i świadome problemów klimatycznych…. A sezon grzewczy tuż, tuż. Postarajmy się wspólnie wpłynąć na jakość powietrza w naszej gminie. Zacznijmy od wymiany kopcących bezklasowych pieców. W gminnym punkcie konsultacyjnym mogą uzyskać Państwo pomoc w złożeniu wniosku o otrzymanie dotacji z priorytetowego programu rządowego „Czysto Powietrze”. Wsparcie finansowe obejmuje wymianę pieca, termomodernizację oraz szereg działań wspierających sprawność energetyczną naszych domów. Zapraszamy serdecznie w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Poświętnem.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

People holding up signs with copy space.

„Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy że ruszyły konsultacje społeczne w sprawie projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przyjętego uchwałą nr 1324/250/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2021 roku.

Konsultacje społeczne odbywają się w dniach 27 sierpnia 2021 r. – 10 października 2021 r. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+) oraz wyłożone do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w godzinach pracy Urzędu. Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać poprzez formularz pocztą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Zachęcamy do składania uwag.”

GMINA POŚWIĘTNE W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Szanowni Państwo,Poniżej przedstawiamy stworzony przez Polski Alarm Smogowy Ranking Gmin w programie Czyste Powietrze.Ranking gmin utworzony został na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu “Czyste Powietrze” złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w I kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.Na 2477 gmin w Polsce Gmina Poświętne zajęła 799 miejsce. Daje nam to 1 miejsce w powiecie wołomińskim!!!

https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/Wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w poprawę powietrza w naszej gminie bardzo dziękujemy.

Mieszkańcom, którym nie jest obojętna jakość powietrza i którzy chcą wymienić piec bądź wykonać termomodernizację budynku oraz skorzystać z dostępnych dotacji zapraszamy do naszego punktu konsultacyjnego codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Poświętnem.