Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Poświętne – stan na dzień 30.06.2023 r.