Gminny Żłobek w Poświętnem

Gminny Żłobek w Poświętnem

Cygów ul. Szkolna 18, 05-326 Poświętne

Telefon stacjonarny do Gminnego Żłobka w Poświętnem: 22 799 94 21

E-mail: zlobek@gminaposwietne.pl

Rekrutacja na stronie: https://gminaposwietne.pl/index.php/dokumenty-rekrutacyjne-do-gminnego-zlobka-w-poswietnem/