Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne do Gminnego Żłobka w Poświętnem