Ekologiczny piknik rodzinny

W dniu 12 września bieżącego roku odbył się „Ekologiczny piknik rodzinny” organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem. Zgromadzonych uczestników przywitali Pani Dyrektor Agnieszka Pasieczna, Wójt Gminy Poświętne Sylwester NIźnik oraz reprezentant Firmy – Edukacja Ekologiczna wprowadzając obecnych w tematykę i cel pikniku.

Środki udało się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy honorowym patronacie Ministra Klimatu i Środowiska.

Impreza odbyła się na dużym terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poświętnem.       

Uczestnicy pikniku mogli poznać życie zgodnie z zasadami ekologii, sposoby dbania o przyrodę, zrozumieć zasady jakimi się kieruje – wszystko to jest niezwykle ważne bo każdy z nas powinien zadbać o naszą planetę, poznać reguły i normy ekologiczne, zgłębić wiedzę przyrodniczą.

W przygotowanie Ekologicznego Pikniku Rodzinnego zaangażowana była firma Edukacja Ekologiczna Dagmara Hirsz, która dbała o rozrywkę w tym dniu o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Piknik cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.