Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach