W ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” Gmina Poświętne otrzyma pomoc finansową w wysokości 10 260 000 zł.

W styczniu 2022 r. złożyliśmy 3️⃣ wnioski, z których 2️⃣ uzyskały dofinansowanie stanowiące 95% szacowanych kosztów inwestycji :

WNIOSEK I Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430606W i 430616 W na terenie Gminy Poświętne (Powiat Wołomiński)

w ramach, którego zostanie wykonany kapitalny remont nawierzchni dróg gminnych relacji:

1. Poświętne – Karolew – długość odcinka 4,5 km,
2. Dąbrowica – Józefin – długość odcinka 2,5 km

WNIOSEK II Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430607 W,430609 W, 430621 W na terenie Gminy Poświętne (Powiat Wołomiński).

w ramach, którego zostanie wykonany kapitalny remont nawierzchni dróg gminnych relacji:

3. Nowe Ręczaje – Laskowizna, długość odcinka 3,1 km,
4. Trzcinka- Kolno, długość odcinka 1,5 km,
5. Choiny – Czubajowizna, długość odcinka 2,8 km,
6. Nowy Cygów – Jadwiniew, długość odcinka 1,6 km

Jestem bardzo szczęśliwy z takiego rozstrzygnięcia naboru Programu Inwestycji Strategicznych👍 Modernizacje dróg to szczególnie wyczekiwane przez mieszkańców Gminy Poświętne inwestycje.

Mam nadzieję, że wkrótce uporamy się z przetargami i rozpoczniemy roboty drogowe.

Z poważaniem

Sylwester Niźnik
Wójt Gminy Poświętne