Ankieta o ilości kompostowanych bioodpadów za rok 2023

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku oraz korzystają ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszeni są o wypełnienie ankiety o ilości kompostowanych bioodpadów za rok 2023.

Dane o ilości bioodpadów zagospodarowanych we własnym zakresie, zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy Poświętne przy obliczaniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i wykorzystywane w sprawozdaniu.

Druk ankiety jest do pobrania w Urzędzie Gminy w Poświętnem przy wejściu, w pokoju nr 9 lub na stronie internetowej gminaposwietne.pl w zakładce „dla mieszkańca – gospodarka odpadami komunalnymi”.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć bezpośrednio do Urzędu do pokoju nr 9 lub do kancelarii przy wejściu albo przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rolnictwo2@ugposwietne.pl  w terminie do dnia 22 marca 2024 r.