Komunikaty

ROBOTY DROGOWE W NOWYCH RĘCZAJACH

W poniedziałek 15 listopada 2021 roku Wójt Gminy Poświętne Sylwester Niźnik podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Nowe Ręczaje (Gmina Poświętne)”.

Wartość robót wynosi 568.674,94 zł w tym 270.000 zł. ze środków uzyskanych przez Gminę Poświętne z budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).

Prace na odcinku 1290 m drogi gminnej dz. ew. 181 zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych!

Informujemy, że w miesiącach listopad oraz grudzień 2021 r. na terenie naszej gminy odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 700 w wyznaczonym dniu, zgodnie z poniższym harmonogramem.

UWAGA !!! Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się m.in.: szafy, kanapy, fotele, wersalki, tapczany, łóżka, krzesła, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Przy zbiórce nie będą odbierane odpady pochodzące ze stolarki budowlanej, takie jak: okna, futryny, drzwi, a także opony i zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

HARMONOGRAM  ODBIORU DLA POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

20.11.2021 Zabraniec, Ostrowik, Trzcinka, Kolno, Kielczykowizna, Helenów, Wola Ręczajska, Wola Cygowska, Małków, Krubki Górki.
27.11.2021 Poświętne, Cygów, Nowy Cygów, Jadwiniew, Rojków, Turze, Stróżki, Józefin, Dąbrowica, Międzyleś, Międzypole, Wólka Dąbrowicka
06.12.2021 Ręczaje Polskie, Nowe Ręczaje, Choiny, Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W MIĘDZYLESIU

Rozpoczęliśmy budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Międzylesiu. Boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44 m x 24 m będzie służyć do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykówkę. Roboty realizuje firma Complexe Sportif z Tłuszcza. Termin realizacji robót 19.12.2021 r. Koszt 441.902,80 zł z czego 200.000 stanowi dotacja z budżetu Mazowsza (Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”

TERMOMODERNIZACJA

Projekt termomodernizacyjny rozpoczynamy od największego obiektu – budynku ZSP w Poświętnem. W pierwszym etapie zostanie wykonana izolacja stropodachu, nowa kotłownia wraz z wymianą źródeł ciepła (wymiana kotłów olejowych na pompy ciepła), instalacja paneli fotowoltaicznych, a także ocieplenie ścian i wykonanie elewacji. Dodatkowym efektem termomodernizacji (poza oszczędnością energii) będzie odzyskanie 2 dużych pomieszczeń (2×50 m2) po dotychczasowej kotłowni i magazynie oleju co znacznie ułatwi pracę szkoły.Roboty realizuje firma Digital Sp. z o.o. Koszt prac objętych umową wynosi 4.489.500 zł.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania z budżetu Mazowsza dla Gminy Poświętne wynosi: 3.082.842 zł.Projekt pozwoli na termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej, w tym czterech szkół (w Poświętnem, Nowych Ręczajach, Wólce Dąbrowickiej oraz Zabrańcu) oraz budynku GOPS-u.

NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE POWIATOWEJ 4351W

Od 4.11.2021r. prowadzone są prace na 500 metrowym odcinku Poświętne – Wólka Dąbrowicka. Od poniedziałku 8.11., podobnie jak w ubiegłym tygodniu, ruch na tym odcinku będzie odbywał się wahadłowo.Serdeczne podziękowania dla Starosty Wołomińskiego Adam Lubiak oraz Zarządu Powiatu za decyzję o podjęciu prac, a także dla Wydziału Dróg Powiatowych za sprawną realizację zadania.

Kolejne ogromne środki rządowe na rozwój Gminy Poświętne !!!

Szanowni Mieszkańcy!Z wielką radością informuję, że Gmina Poświętne wkrótce otrzyma 3 458 788 zł dotacji na rozwój sieci wodociągowej oraz 3 925 850 zł na kanalizację w ramach rządowego dofinansowania dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne.Oznacza to, że nasza gmina jest jednym z największych beneficjentów dodatkowej puli 4 mld zł Rządowego Programu Polski Ład dedykowanej projektom wodociągowym i kanalizacyjnym. 

Ogromna dotacja na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach.

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że w ramach pierwszej edycji Rządowego Programu „Polski Ład” Gmina Poświętne otrzyma pomoc finansową w wysokości 8,35 mln złW lipcu 2021 r. złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie projektów pn.:1. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Poświętne.2. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach.3. Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej dla mieszkańców Gminy Poświętne z miejscowości: Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyleś i Międzypole.Dofinansowanie stanowiące 90% szacowanych kosztów inwestycji uzyskał wniosek nr 2.Hala widowiskowo-sportowa w Nowych Ręczajach będzie pierwszym obiektem w Gminie Poświętne spełniającym kryteria wymagane przy organizacji rozgrywek i zawodów sportowych.Warto podkreślić, że po „projekcie żłobkowym” i „termomodernizacji szkół”, to kolejny wielki projekt realizowany przez nas na rzecz dzieci i młodzieży w naszej gminie.

Przypomnienie o kwalifikacji wojskowej

         Urząd Gminy Poświętne przypomina, że dla Gminy Poświętne dnia 17 listopada 2021 r. (środa) i dnia 18 listopada 2021 r. (czwartek) w Wołominie, ul. 1 Maja 36  

odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2001 i 2002 .

         Stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe. Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, będą zastosowane środki przewidziane przepisami prawa (grzywna lub kara ograniczenia wolności).

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

W piątek 5 listopada od godz. 12.00 do 15.30 oraz w sobotę 6 listopada od godz. 7.30 do 15.30 w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Wnioski o dowód będą przyjmowane w piątek do godz. 12.00. Po tej godzinie nie będzie możliwości załatwienia również pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego – nie odbierzesz gotowego, już spersonalizowanego dokumentu. Dlatego nie odkładaj tych spraw na ostatnią chwilę, załatw to już dziś.
Wszelkie sprawy związane z dowodem osobistym będzie można załatwić od poniedziałku 8 listopada 2021 r. podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie.

Przepraszamy za możliwe niedogodności.

12 LISTOPADA 2021 r. URZĄD GMINY NIECZYNNY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Poświętne ustalono 12 listopada 2021 roku dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 6 listopada (sobota) 2021 roku.

W dniu 6 listopada (sobota) 2021 roku przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy Poświętne odbywać się będzie w godzinach od 7:30 do 15:30

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY RZĄDOWEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim którzy odwiedzili stanowisko Gminnego Punktu Konsultacyjnego „Czyste Powietrze” podczas uroczystości 3 października 2021 w Krubkach – Górkach , a w szczególności dzieciom które po raz kolejny pokazały jak bardzo są  mądre i świadome problemów klimatycznych…. A sezon grzewczy tuż, tuż. Postarajmy się wspólnie wpłynąć na jakość powietrza w naszej gminie. Zacznijmy od wymiany kopcących bezklasowych pieców. W gminnym punkcie konsultacyjnym mogą uzyskać Państwo pomoc w złożeniu wniosku o otrzymanie dotacji z priorytetowego programu rządowego „Czysto Powietrze”. Wsparcie finansowe obejmuje wymianę pieca, termomodernizację oraz szereg działań wspierających sprawność energetyczną naszych domów. Zapraszamy serdecznie w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Poświętnem.