Nabory wniosków do LGD Wołomin

Nabory wniosków do LGD Wołomin

Ogłoszenie o naborze nr 1/2024 – Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane)

Najbliższy nabór na Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane) odbędzie się w dniach 12.02.2024r. – 26.02.2024r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej”. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony: www.mazowieckie.ksow.pl, lub www.arimr.gov.pl

Ogłoszenie o naborze nr 2/2024 – Rozwój działalności gospodarczej

Informujemy, że nabór wniosków nr 2/2024 poddziałanie 1.1.2. Stawiam na rozwój na Równinie Wołomińskiej skierowany jest do przedsiębiorców i odbędzie się  w dniach 12.02.2024 r. – 26.02.2024 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione i podpisane należy złożyć ww. terminie w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej”. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony: www.mazowieckie.ksow.plwww.arimr.gov.pl