Komunikat LGD

Nabory wniosków do LGD Wołomin

Nabory wniosków do LGD Wołomin

Ogłoszenie o naborze nr 1/2024 – Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane)

Najbliższy nabór na Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane) odbędzie się w dniach 12.02.2024r. – 26.02.2024r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej”. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony: www.mazowieckie.ksow.pl, lub www.arimr.gov.pl

Ogłoszenie o naborze nr 2/2024 – Rozwój działalności gospodarczej

Informujemy, że nabór wniosków nr 2/2024 poddziałanie 1.1.2. Stawiam na rozwój na Równinie Wołomińskiej skierowany jest do przedsiębiorców i odbędzie się  w dniach 12.02.2024 r. – 26.02.2024 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione i podpisane należy złożyć ww. terminie w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej”. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony: www.mazowieckie.ksow.plwww.arimr.gov.pl

Szkolenie dla przedsiębiorców organizowane przez Lokalną Grupę Działania “Równiny Wołomińskiej”

“Lokalna Grupa Działania “Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkie osoby fizyczne chcące założyć swoją własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców planujących rozwijać dotychczas prowadzoną działalność do udziału w organizowanych trzygodzinnych szkoleniach, które odbędą się w dniu 18.08.2022r. w Urzędzie Gminy w Tłuszczu ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz. Szkolenie dla przedsiębiorców odbędzie się o godzinie 9:00, natomiast dla osób fizycznych nie prowadzących działalności o godzinie 14:00. Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową na adres mailowy biuro@lgdrw.pl lub złożyć ją osobiście w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej” mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 70 w Tłuszczu. Szczegóły dotyczące aktualnie prowadzonych naborów oraz organizowanych szkoleń można znaleźć na stronie internetowej http://www.lgdrw.pl/2018/nabory,5581 lub poprzez kontakt telefoniczny z biurem: 662 329 278 bądź mailowo: biuro@lgdrw.pl

Ogłoszenie naborów przez Lokalną Grupę Działania “Równiny Wołomińskiej”

“Lokalna Grupa Działania “Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkie osoby chcące założyć swoją własną działalność gospodarczą do udziału w konkursie naboru wniosków nr 6/2022 w którym to można otrzymać 50 000,00 zł na swój start-up bez konieczności angażowania własnego kapitału. Dla przedsiębiorców dedykowany jest nabór nr 5/2022, gdzie można pozyskać do 150 000,00 zł, kwota ta może maksymalnie stanowić 70% wartości całej planowanej operacji. Podmioty z sektora publicznego oraz społecznego mogą się starać o dofinansowanie do 300 000,00 zł w ramach naboru nr 4/2022. Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów znajdują się na stronie internetowej http://www.lgdrw.pl/2018/nabory,5581 oraz poprzez osobisty kontakt z biurem LGD “Równiny Wołomińskiej” mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 70 w Tłuszczu, mailowo: biuro@lgdrw.pl i telefonicznie: 662 329 278.”

Nabór na szkolenia na rozwój działalności gospodarczej.

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru na rozwój działalności Lokalna Grupa Działania “Równiny Wołomińskiej” planuje zorganizować szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. Kartę zgłoszeniową należy wypełnić, podpisać i przesłać mailowo na adres biuro@lgdrw.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem LGD mailowo: biuro@lgdrw.pl lub t.olszewski@lgdrw.pl bądź telefonicznie: 29 649 18 31 lub 662 329 278. Termin przesyłania kart zgłoszeniowych to 16.11.2020.