Komunikat

Urząd Gminy Poświętne 2 maja 2023 roku (wtorek) będzie nieczynny

Dzień ten zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 3 kwietnia 2023r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

– został wyznaczony jako dzień wolny od pracy

Jednocześnie informujemy, iż obowiązkowe odpracowanie za 2 maja 2023r. odbędzie się 22 kwietnia 2023r. (sobota) w godzinach pracy

Urzędu Gminy Poświętne tj. 730-1530

Świąteczne Życzenia

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz wesołego Alleluja

KONKURS „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy”. Do wygrania Rower górski oraz akcesoria rowerowe!

Zdjęcie z drona centrum miejscowości Poświętne.

Jeśli chcesz by nasza gmina miała więcej pieniędzy na inwestycje,
PŁAĆ PODATKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA!

W konkursie „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy” mogą wziąć udział osoby, które w 2023 roku:

  • w rocznym zeznaniu PIT za 2022 po raz pierwszy wskazały miejsce zamieszkania na terenie gminy Poświętne;

lub

  • w okresie trwania konkursu złożyły w Urzędzie Skarbowym druk aktualizacyjny  ZAP-3 i wskazały w nim miejsce zamieszkania na terenie gminy Poświętne.

lub

  • w okresie trwania konkursu zameldowały się na pobyt stały w gminie Poświętne.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do UG w Poświętnem wypełnionego formularza konkursowego w okresie od 15 lutego 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.  

Do udziału w konkursie szczególnie zachęcamy nowych mieszkańców!

40% podatku PIT trafia do gminy wskazanej w deklaracji jako miejsce zamieszkania !!

Do pobrania:

Wnioski o preferencyjny zakup węgla w Gminie Poświętne

Szanowni Państwo

Informujemy, że Gmina Poświętne dołączyła do programu sprzedaży węgla na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla przyjmowane będą od poniedziałku 14 listopada 2022 r.

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły zakupić osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego (z wyjątkiem osób, które kupiły paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę).

W ramach zakupu preferencyjnego będzie można kupić węgiel w dwóch partiach (1500 kg – do 31 grudnia 2022 r. i 1500 kg – od 1 stycznia 2023 r. do 30.04.2023 r.)

Dostępny sortyment to:

  • ekogroszek (10-25 mm)
  • orzech (25+ mm).

Koszt węgla to 2 000 zł brutto za tonę.

Jak kupić węgiel w preferencyjnej cenie?

Aby zakupić węgiel należy:

  1. Złożyć wniosek o zakup preferencyjny węgla:

Formularz wniosku można pobrać w UG w Poświętnem, GOPS w Poświętnem lub na stronie https://gminaposwietne.pl/index.php/wegiel .
Wnioski można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poświętnem (ul. Szkolna 2, Poświętne) w godzinach urzędowania GOPS : poniedziałek 8 -15.30, wtorek 10 -18, czwartek – piątek 8-15.30 lub elektronicznie – ESP: v0y3g9n2t2/skrytka, gops@ugposwietne.pl (wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

2.Odebrać informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zakup preferencyjny oraz fakturę zakupu węgla:

Informację o weryfikacji wniosku przekażemy Państwu telefonicznie. Niezbędne do zakupu węgla dokumenty zostaną przekazane w sposób wskazany we wniosku:

  • na adres e-mail
  • bezpośrednio w siedzibie GOPS, ul. Szkolna 2, Poświętne

3. Wnieść opłatę za zakup i dostawę węgla:

Do faktury zostanie dołączony wypełniony druk „polecenie przelewu” (do wykorzystania na poczcie/ w banku) zawierający wszystkie niezbędne do przelewu dane – m.in.: numer konta, kwotę, tytuł przelewu. UWAGA! w tytule przelewu należy wpisać nr PESEL wnioskodawcy.

4. Oczekiwać na kontakt w sprawie terminu dostawy/odbioru węgla:

Węgiel będzie wydawany/dostarczany pod wskazany adres zgodnie z kolejnością wnoszonych opłat za węgiel. O terminie dostawy poinformujemy Państwa telefonicznie.