Odpady ze styropianu to cenny surowiec

ODPADY DZIELINY NA STYROPIAN BUDOWLANY I OPAKOWANIOWY:

ODPADY ZE STYROPIANU BUDOWLANE DZIELIMY NA CZYSTE I ZABRUDZONE:
ODPADY CZYSTE NP. NIEZABRUDZONE KLEJEM LUB TYNKIEM ŚCINKI PŁYT PRZYCHOWYWUJEMY IZOLUJĄC OD WPŁYWU CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, KTÓRE NALEŻY PRZEKAZAĆ PRODUCENTOWI LUB DOSTARCZYĆ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.
ODPADY ZABRUDZONE NP. ŚCINKI PŁYT ZABRODZONE KLEJEM ORAZ ODPADY STYROPIANOWE Z ROZBIÓREK NALEŻY UMIEŚCIĆ W POJEMNIKU NA TAKIE ODPADY ZAMÓWIONYM W WYSPECJALIZOWANEJ FIRMIE LUB DOSTARCZYĆ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

ODPADY ZE STYROPIANU OPAKOWANIOWY DZIELIMY NA CZYSTE I ZABRUDZONE:
ODPADY CZYSTE NP. OCHRONNE PO SPRZĘCIE AGD I RTV NALEŻY UMIEŚCIĆ W ŻÓŁTYM POJEMNIKU NA ODPADY SUROWCOWE – PLASTIKI I METALE.
ODPADY ZABRUDZONE NP. TERMICZNE PO ŻYWNOŚCI NALEŻY UMIEŚCIĆ W CZARNYM POJEMNIKU NA ODPADY ZMIESZANE.