Inwestycje

W dniu 6 września 2022 r. podpisaliśmy umowę na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole w Nowych Ręczajach

W budynku o powierzchni 1 700 m2 i kubaturze 15 000 m3 znajdą się:

☑️Hol wejściowy zapewniający komunikację z istniejącym budynkiem szkoły
☑️Główne boisko sportowe (hala sportowa),
☑️Sala ćwiczeń
☑️Sala ćwiczeń korekcyjnych
☑️Sala ćwiczeń siłowych
☑️Pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy
☑️Trybuny trzyrzędowe po jednej stronie hali
☑️Pomieszczenie techniczne (kotłownia)
☑️Pomieszczenia szatniowe z zespołami higieniczno-sanitarnymi
☑️Pomieszczenie trenera/nauczycieli
☑️Toalety ogólnodostępne

Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę hali wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Wartość kontraktu wynosi 9️⃣ 3️⃣4️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ zł. ⏳Termin wykonania – 16 miesięcy. Prace zrealizuje firma WILCZYŃSKI Architektura i Budownictwo Kamil Wilczyński z siedzibą w Radzyminie.

Obecnie Gmina Poświętne nie dysponuje zapleczem sportowym pozwalającym na organizację oficjalnych rozgrywek i zawodów 🤼⛹️🤾‍♂️. ZSP w Nowych Ręczajach nie posiada Sali gimnastycznej. Te problemy niedługo odejdą w zapomnienie. 👍 Już nie możemy się doczekać!

📸 wkrótce zdjęcia z kolejnych etapów inwestycji 😊

Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 8 350 000 zł uzyskanemu przez Gminę Poświętne w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” Gmina Poświętne otrzyma pomoc finansową w wysokości 10 260 000 zł.

W styczniu 2022 r. złożyliśmy 3️⃣ wnioski, z których 2️⃣ uzyskały dofinansowanie stanowiące 95% szacowanych kosztów inwestycji :

WNIOSEK I Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430606W i 430616 W na terenie Gminy Poświętne (Powiat Wołomiński)

w ramach, którego zostanie wykonany kapitalny remont nawierzchni dróg gminnych relacji:

1. Poświętne – Karolew – długość odcinka 4,5 km,
2. Dąbrowica – Józefin – długość odcinka 2,5 km

WNIOSEK II Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430607 W,430609 W, 430621 W na terenie Gminy Poświętne (Powiat Wołomiński).

w ramach, którego zostanie wykonany kapitalny remont nawierzchni dróg gminnych relacji:

3. Nowe Ręczaje – Laskowizna, długość odcinka 3,1 km,
4. Trzcinka- Kolno, długość odcinka 1,5 km,
5. Choiny – Czubajowizna, długość odcinka 2,8 km,
6. Nowy Cygów – Jadwiniew, długość odcinka 1,6 km

Jestem bardzo szczęśliwy z takiego rozstrzygnięcia naboru Programu Inwestycji Strategicznych👍 Modernizacje dróg to szczególnie wyczekiwane przez mieszkańców Gminy Poświętne inwestycje.

Mam nadzieję, że wkrótce uporamy się z przetargami i rozpoczniemy roboty drogowe.

Z poważaniem

Sylwester Niźnik
Wójt Gminy Poświętne

ROBOTY DROGOWE W NOWYCH RĘCZAJACH

W poniedziałek 15 listopada 2021 roku Wójt Gminy Poświętne Sylwester Niźnik podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Nowe Ręczaje (Gmina Poświętne)”.

Wartość robót wynosi 568.674,94 zł w tym 270.000 zł. ze środków uzyskanych przez Gminę Poświętne z budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).

Prace na odcinku 1290 m drogi gminnej dz. ew. 181 zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W MIĘDZYLESIU

Rozpoczęliśmy budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Międzylesiu. Boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44 m x 24 m będzie służyć do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykówkę. Roboty realizuje firma Complexe Sportif z Tłuszcza. Termin realizacji robót 19.12.2021 r. Koszt 441.902,80 zł z czego 200.000 stanowi dotacja z budżetu Mazowsza (Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”

TERMOMODERNIZACJA

Projekt termomodernizacyjny rozpoczynamy od największego obiektu – budynku ZSP w Poświętnem. W pierwszym etapie zostanie wykonana izolacja stropodachu, nowa kotłownia wraz z wymianą źródeł ciepła (wymiana kotłów olejowych na pompy ciepła), instalacja paneli fotowoltaicznych, a także ocieplenie ścian i wykonanie elewacji. Dodatkowym efektem termomodernizacji (poza oszczędnością energii) będzie odzyskanie 2 dużych pomieszczeń (2×50 m2) po dotychczasowej kotłowni i magazynie oleju co znacznie ułatwi pracę szkoły.Roboty realizuje firma Digital Sp. z o.o. Koszt prac objętych umową wynosi 4.489.500 zł.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania z budżetu Mazowsza dla Gminy Poświętne wynosi: 3.082.842 zł.Projekt pozwoli na termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej, w tym czterech szkół (w Poświętnem, Nowych Ręczajach, Wólce Dąbrowickiej oraz Zabrańcu) oraz budynku GOPS-u.

NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE POWIATOWEJ 4351W

Od 4.11.2021r. prowadzone są prace na 500 metrowym odcinku Poświętne – Wólka Dąbrowicka. Od poniedziałku 8.11., podobnie jak w ubiegłym tygodniu, ruch na tym odcinku będzie odbywał się wahadłowo.Serdeczne podziękowania dla Starosty Wołomińskiego Adam Lubiak oraz Zarządu Powiatu za decyzję o podjęciu prac, a także dla Wydziału Dróg Powiatowych za sprawną realizację zadania.

Kolejne ogromne środki rządowe na rozwój Gminy Poświętne !!!

Szanowni Mieszkańcy!Z wielką radością informuję, że Gmina Poświętne wkrótce otrzyma 3 458 788 zł dotacji na rozwój sieci wodociągowej oraz 3 925 850 zł na kanalizację w ramach rządowego dofinansowania dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne.Oznacza to, że nasza gmina jest jednym z największych beneficjentów dodatkowej puli 4 mld zł Rządowego Programu Polski Ład dedykowanej projektom wodociągowym i kanalizacyjnym. 

Ogromna dotacja na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach.

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że w ramach pierwszej edycji Rządowego Programu „Polski Ład” Gmina Poświętne otrzyma pomoc finansową w wysokości 8,35 mln złW lipcu 2021 r. złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie projektów pn.:1. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Poświętne.2. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach.3. Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej dla mieszkańców Gminy Poświętne z miejscowości: Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyleś i Międzypole.Dofinansowanie stanowiące 90% szacowanych kosztów inwestycji uzyskał wniosek nr 2.Hala widowiskowo-sportowa w Nowych Ręczajach będzie pierwszym obiektem w Gminie Poświętne spełniającym kryteria wymagane przy organizacji rozgrywek i zawodów sportowych.Warto podkreślić, że po „projekcie żłobkowym” i „termomodernizacji szkół”, to kolejny wielki projekt realizowany przez nas na rzecz dzieci i młodzieży w naszej gminie.

RUSZA BUDOWA KOLEJNEGO ODCINKA WODOCIĄGU

W dniu 25.08.2021 r. podpisałem umowę na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej na odcinku Cygów, Rojków, Turze.Roboty zrealizuje Zakład Instalacyjno-Budowlany Przyborowski Sp. z o.o. z miejscowości Chrzęsne.Długość nowego odcinka – 4404 m.Wartość robót 1.203.252,00 zł netto.
Inwestycja zostanie w 100% sfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Termin zakończenia robót – 23 lutego 2022.

3 MILIONY ZŁ DOTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ

W poniedziałek 23 sierpnia 2021 r. Urząd Gminy Poświętne odwiedził Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Głównym celem wizyty było podpisanie umowy dot. projektu Nr RPMA.04.02.00-14-i166/20, pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Wysokość dofinansowania dla Gminy Poświętne wynosi:3 082 842,27 złProjekt pozwoli na termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej, w tym czterech szkół (w Poświętnem, Nowych Ręczajach, Wólce Dąbrowickiej oraz Zabrańcu) oraz budynku GOPS-u.Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w obecności Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyny Lubiak oraz Starosty Powiatu Wołomińskiego Adama Lubiaka.Spotkanie z Marszałkiem było okazją do rozmowy na temat wyzwań jakie w najbliższych latach czekają Gminę Poświętne, a także Funduszy Europejskich dla Mazowsza w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

200.000 ZŁ DOTACJI NA BUDOWĘ BOISKA

Miło nam poinformować, że w dniu 23.08.2021 r. wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem podpisaliśmy umowę w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Umowa dotyczy dofinansowania kwotą 200.000 zł zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Międzylesiu”. Kopię umowy, wraz z gratulacjami i podziękowaniami za zaangażowanie w działalność i rozwój Szkoły w Międzylesiu Wójt gminy Sylwester Niźnik przekazał Pani dyrektor Anicie Dziubie, radnemu Mariuszowi Podlesiowi oraz sołtysowi Januszowi Mroczkowi.

Gminna Koparko-ładowarka!

Od kilku dni Gmina Poświętne dysponuje własną, fabrycznie nową koparko – ładowarką. Dzięki niej Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem podniesie efektywność swojej pracy i będzie mógł we własnym zakresie m.in.: kosić pobocza, równać i odśnieżać drogi, a także udrażniać rowy melioracyjne. Dzięki koparko – ładowarce gmina zrealizuje znaczną część zadań własnych samodzielnie, bez zlecania robót podwykonawcom. Prace będą wykonywane szybciej, taniej, i co ważne, bez konieczności stosowania długotrwałej procedury przetargowej.

Zakres usług:

 • równanie dróg gruntowych,
 • skarpowanie,
 • równanie i niwelacja terenu, zasypywanie,
 • wykonywanie wykopów pod przyłącza, szamba, oczka wodne,
 • korytowanie terenu pod drogi, parkingi, chodniki,
 • załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi,
 • usuwanie korzeni,
 • oczyszczanie i odtwarzanie rowów,
 • koszenie poboczy, nieużytków, łąk i pastwisk.

Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem dysponuje obecnie następującym sprzętem:

 • kosiarką bijakowa,
 • kosiarką z napędem,
 • kosiarką samojezdną,
 • kosą spalinową,
 • piłą spalinową,
 • zagęszczarką,
 • koparko-ładowarką z osprzętem:
 • łyżką ładowarkową ze szczękami,
 • łyżką skarpową 160 cm,
 • łyżką tradycyjną,
 • łyżką wąską,
 • widłami,
 • pługiem do odśnieżania.

MIAS 2021

Miło nam poinformować, że na liście beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” znalazło się 6 sołectw z gminy Poświętne. (Wszystkie złożone przez nas wnioski uzyskały akceptację Sejmiku Województwa Mazowieckiego).W Gminie Poświętne w ramach MIAS w 2021 r. będą realizowane następujące zadania:Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica,Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kielczykowizna,Modernizacja budynku gminnego celem utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Krubki-Górki,Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków,Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów,Zagospodarowanie terenu w sołectwie Poświętne.Każde z sołectw otrzyma 10.000 zł dofinansowania z MIAS, oraz 10.000 zł z budżetu gminy.

Nakładka na drodze powiatowej w Międzylesiu

Trwają prace na drodze powiatowej nr 4351W na odcinku Dąbrowica-Międzyleś. Do wieczora zostanie wykonana nakładka asfaltowa o długości ok 800 m. Ruch na drodze odbywa się wahadłowo.Serdeczne podziękowania dla Starosty Wołomińskiego Adam Lubiak oraz Zarządu Powiatu za podjęcie decyzji o realizacji zadania.