BOISKO WIELOFUNKCYJNE W MIĘDZYLESIU

Rozpoczęliśmy budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Międzylesiu. Boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44 m x 24 m będzie służyć do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykówkę. Roboty realizuje firma Complexe Sportif z Tłuszcza. Termin realizacji robót 19.12.2021 r. Koszt 441.902,80 zł z czego 200.000 stanowi dotacja z budżetu Mazowsza (Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”