ROBOTY DROGOWE W NOWYCH RĘCZAJACH

W poniedziałek 15 listopada 2021 roku Wójt Gminy Poświętne Sylwester Niźnik podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Nowe Ręczaje (Gmina Poświętne)”.

Wartość robót wynosi 568.674,94 zł w tym 270.000 zł. ze środków uzyskanych przez Gminę Poświętne z budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).

Prace na odcinku 1290 m drogi gminnej dz. ew. 181 zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.