Komunikaty

Informacja o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego.

W celu przybliżenia głównych założeń programu zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne. Podczas spotkania zostanie wygłoszona prezentacja dotycząca dokumentu, omówione zostaną kwestie zaproponowanych działań naprawczych mających na celu poprawę klimatu akustycznego na terenie województwa mazowieckiego, a także obowiązki wynikające z realizacji programu. W trakcie spotkania będą obecni przedstawiciele firm z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie programu. Będzie możliwe zadawanie pytań i dyskusja na temat programu.

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie. Ponadto będzie ono transmitowane na żywo z możliwością uczestniczenia online oraz zadawania pytań na czacie za pomocą aplikacji Microsoft Teams poprzez link: Dołącz do spotkania – Konsultacje POH Mazovia. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie www.bip.mazovia.pl, www. mazovia.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Komunikat Sieći Obywatelskiej Watchdog Polska

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza mieszkańców, radnych i sołtysów, a także osoby kandydujące do samorządu w tegorocznych wyborach do udziału w bezpłatnym kursie (Bez)Nadzieja małej i dużej gminy. Podczas 8 spotkań online wraz z zaproszonymi ekspertami przybliżymy tematy związane ze sprawami lokalnymi i prawem takie, jak planowanie przestrzenne, budżet gminy czy prawo do informacji. Nabór do kursu trwa do 8 kwietnia, a szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://siecobywatelska.pl/beznadzieja_kurs2024/ 

Nabory wniosków do LGD Wołomin

Nabory wniosków do LGD Wołomin

Ogłoszenie o naborze nr 1/2024 – Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane)

Najbliższy nabór na Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane) odbędzie się w dniach 12.02.2024r. – 26.02.2024r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej”. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony: www.mazowieckie.ksow.pl, lub www.arimr.gov.pl

Ogłoszenie o naborze nr 2/2024 – Rozwój działalności gospodarczej

Informujemy, że nabór wniosków nr 2/2024 poddziałanie 1.1.2. Stawiam na rozwój na Równinie Wołomińskiej skierowany jest do przedsiębiorców i odbędzie się  w dniach 12.02.2024 r. – 26.02.2024 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione i podpisane należy złożyć ww. terminie w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej”. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony: www.mazowieckie.ksow.plwww.arimr.gov.pl

Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Poświętne odbędzie się dnia 10 kwietnia 2024 r. (środa).

Termin kwalifikacji wojskowej dla kobiet: 11 kwietnia 2024 r.

Obowiązani do stawiennictwa są mężczyźni urodzeniu w 2005 “rocznik podstawowy” oraz mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw. “roczniki starsze”.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek zlokalizowany w Wołominie przy ul. Legionów 78 (poddasze)
tel.: 884-196-918 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w godz. 8.00 – 14.00)   adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl

W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 29 marca 2024 r.

Kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej:

Starostwo Powiatowe w Wołominie,
05-200 Wołomin ul. Wileńska 29A / pokój 1.11 / I piętro
tel.: 22 346 11 04
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/29940,Kwalifikacja-wojskowa-dla-Gminy-Poswietne.html