Komunikat Obrony Cywilnej

Treningowego wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w dniu 24.03.2023 r. !

W dniu 24 marca  2023 r. w ramach szkolenia obronnego zostanie zorganizowane i przeprowadzone gminne  ćwiczenie obronne w formie praktycznego treningu, zwane dalej treningiem, do którego przyjmuje się TEMAT:

,,DOSKONALENIE PRAKTYCZNYCH UMIEJJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI  PUBLICZNEJ  URZĘDU GMINY W POSWIĘTNEM ORAZ PRACOWNIKÓW WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  GMINY W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH  – OPERACYJNYCH, WE WSPÓLDZIAŁANIU Z POLICJĄ ‘’.  

System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim

System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim sfinansowany w Gminie Poświętne z Programu Regionalnego / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / przy współpracy i pod kierunkiem Starostwa Powiatowego w Wołominie w celu wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach naturalnych i wywołanych działalnością  człowieka. Zapobiegania ryzykom w tym zakresie oraz zwiększania świadomości i ochrony ludności ( przed skutkami tych zagrożeń ).

WZMOŻONY RUCH POJAZDÓW WOJSKOWYCH

Szanowni Państwo, Informujemy, że od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami , które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.
W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca miesiąca, po drogach m.in województwa mazowieckiego będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.
Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.
Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się również z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.