System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim

System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim sfinansowany w Gminie Poświętne z Programu Regionalnego / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / przy współpracy i pod kierunkiem Starostwa Powiatowego w Wołominie w celu wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach naturalnych i wywołanych działalnością  człowieka. Zapobiegania ryzykom w tym zakresie oraz zwiększania świadomości i ochrony ludności ( przed skutkami tych zagrożeń ).