Oświetlenie uliczne

Numer alarmowy do zgłaszania awarii w oświetleniu ulicznym: 601 286 098