Sołectwa – sukcesy widać po sąsiedzku!

Sołectwa – sukcesy widać po sąsiedzku!

Ruszyła kolejna, ósma już edycja Konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Konkurs organizuje  Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem  Marszałka Województwa Mazowieckiego i jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim.

Do Konkursu zgłaszana może być działalność związana zakresem tematycznym z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

  1. wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
  2. wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
  3. turystyką na obszarach wiejskich;
  4. wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
  5. rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
  6. organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich;
  7. aktywizacją społeczności lokalnych;
  8. wdrażaniem koncepcji Smart Villages.

Obowiązuje zasada: jedna gmina – jedno sołectwo.

Uwaga! Startować nie mogą sołectwa nagradzane miejscami I-III w latach ubiegłych.  

Pula nagród w Konkursie wynosi  40 000 zł brutto!

Jeśli zatem Twoje sołectwo jest aktywne, niech Twój wójt lub burmistrz prześle zgłoszenie w terminie do 12 kwietnia 2024 r.!