Komisje Rady Gminy

Składy komisji Rady Gminy Poświętne

Komisja Rewizyjna 

1.Sławomir Rosłon
Przewodniczący
2.Mariusz Podleś
Członek
3.Teresa Chacińska
Członek
4.Dawid Strzelecki
Członek

Komisja Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego, ROlnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

1.Mariusz Podleś
Przewodniczący
2.Dawid Strzelecki
Członek
3.Jan Rogala
Członek
4.Sławomir Rosłon
Członek
5.Andrzej Orych
Członek
6.Tomasz Brogowski
Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych

1.Iwona Nagraba
Przewodniczący
2.Aldona Szulich
Członek
3.Zbigniew Żołek
Członek
4.Teresa Chacińska
Członek
5.Jan Rogala
Członek
6.Artur Elsner
Członek

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

1.Marcin Skonieczny
Przewodniczący
2.Artur Elsner
Członek
3.Bogdan Ulejczyk
Członek
4.Wiesław Rozbicki
Członek
5.Andrzej Orych
Członek

Komisja SKarg, Wniosków i Petycji

1.Bogdan Ulejczyk
Przewodniczący
2.Wiesław Rozbicki
Członek
3.Marcin Skonieczny
Członek
4.Aldona Szulich
Członek
5.Zbigniew Żołek
Członek
6.Iwona Nagraba
Członek