Treningowego wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w dniu 24.03.2023 r. !

W dniu 24 marca  2023 r. w ramach szkolenia obronnego zostanie zorganizowane i przeprowadzone gminne  ćwiczenie obronne w formie praktycznego treningu, zwane dalej treningiem, do którego przyjmuje się TEMAT:

,,DOSKONALENIE PRAKTYCZNYCH UMIEJJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI  PUBLICZNEJ  URZĘDU GMINY W POSWIĘTNEM ORAZ PRACOWNIKÓW WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  GMINY W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH  – OPERACYJNYCH, WE WSPÓLDZIAŁANIU Z POLICJĄ ‘’.