KOMUNIKAT Gm. CZK – w spr. pobytu wojsk na terenie gminy