Ochrona Środowiska

Serdeczne podziękowania dla mieszkańców wsi Nadbiel

Bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy za podjęcie wspaniałej inicjatywy samodzielnej zbiórki odpadów stanowiących części samochodowe zorganizowanej przez mieszkańców wsi Nadbiel

Gratulujemy chęci i zaangażowania w powyższą akcję!

Urząd Gminy Poświętne ze swojej strony udostępnił kontener przeznaczony na odpady stanowiące części samochodowe dla powyższej grupy mieszkańców.

W związku z powyższym, zachęcamy inne sołectwa do podjęcia inicjatywy w swoich sołectwach.

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że dbanie o środowiska to nasz wspólny cel!

Przedsiębiorco!

Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV, co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto na bazie BDO na stornie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności, bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Dotacja na “Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne”

Informujemy, że w dniu 22.04.2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dla Gminy Poświętne dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne” w wysokości do 35 000 zł. stanowiące 100,00 % kosztu kwalifikowanego zadania.