SZKOLENIE I SPRAWNY SPRZĘT PODSTAWĄ BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN