Dotacja na “Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne”

Informujemy, że w dniu 22.04.2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dla Gminy Poświętne dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne” w wysokości do 35 000 zł. stanowiące 100,00 % kosztu kwalifikowanego zadania.