Dofinansowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt

Wójt Gminy Poświętne zaprasza mieszkańców              do składania wniosków o dofinansowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt (dofinansowanie  maksymalnie 50 % kosztów zabiegu przez Gminę) w terminie od dnia 28.05.2024 r. do dnia 31.10.2024 r. lub do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2024. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Poświętnem.

Regulamin dofinansowania znajduje się na stronie: https://poswietne.bip-e.pl/ (Zarządzenie Nr 52/2024 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 maja 2024 r.).