Serdeczne podziękowania dla mieszkańców wsi Nadbiel

Bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy za podjęcie wspaniałej inicjatywy samodzielnej zbiórki odpadów stanowiących części samochodowe zorganizowanej przez mieszkańców wsi Nadbiel

Gratulujemy chęci i zaangażowania w powyższą akcję!

Urząd Gminy Poświętne ze swojej strony udostępnił kontener przeznaczony na odpady stanowiące części samochodowe dla powyższej grupy mieszkańców.

W związku z powyższym, zachęcamy inne sołectwa do podjęcia inicjatywy w swoich sołectwach.

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że dbanie o środowiska to nasz wspólny cel!