Ogromna dotacja na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach.

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że w ramach pierwszej edycji Rządowego Programu „Polski Ład” Gmina Poświętne otrzyma pomoc finansową w wysokości 8,35 mln złW lipcu 2021 r. złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie projektów pn.:1. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Poświętne.2. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach.3. Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej dla mieszkańców Gminy Poświętne z miejscowości: Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyleś i Międzypole.Dofinansowanie stanowiące 90% szacowanych kosztów inwestycji uzyskał wniosek nr 2.Hala widowiskowo-sportowa w Nowych Ręczajach będzie pierwszym obiektem w Gminie Poświętne spełniającym kryteria wymagane przy organizacji rozgrywek i zawodów sportowych.Warto podkreślić, że po „projekcie żłobkowym” i „termomodernizacji szkół”, to kolejny wielki projekt realizowany przez nas na rzecz dzieci i młodzieży w naszej gminie.