TERMOMODERNIZACJA

Projekt termomodernizacyjny rozpoczynamy od największego obiektu – budynku ZSP w Poświętnem. W pierwszym etapie zostanie wykonana izolacja stropodachu, nowa kotłownia wraz z wymianą źródeł ciepła (wymiana kotłów olejowych na pompy ciepła), instalacja paneli fotowoltaicznych, a także ocieplenie ścian i wykonanie elewacji. Dodatkowym efektem termomodernizacji (poza oszczędnością energii) będzie odzyskanie 2 dużych pomieszczeń (2×50 m2) po dotychczasowej kotłowni i magazynie oleju co znacznie ułatwi pracę szkoły.Roboty realizuje firma Digital Sp. z o.o. Koszt prac objętych umową wynosi 4.489.500 zł.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania z budżetu Mazowsza dla Gminy Poświętne wynosi: 3.082.842 zł.Projekt pozwoli na termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej, w tym czterech szkół (w Poświętnem, Nowych Ręczajach, Wólce Dąbrowickiej oraz Zabrańcu) oraz budynku GOPS-u.