Gminna Koparko-ładowarka!

Od kilku dni Gmina Poświętne dysponuje własną, fabrycznie nową koparko – ładowarką. Dzięki niej Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem podniesie efektywność swojej pracy i będzie mógł we własnym zakresie m.in.: kosić pobocza, równać i odśnieżać drogi, a także udrażniać rowy melioracyjne. Dzięki koparko – ładowarce gmina zrealizuje znaczną część zadań własnych samodzielnie, bez zlecania robót podwykonawcom. Prace będą wykonywane szybciej, taniej, i co ważne, bez konieczności stosowania długotrwałej procedury przetargowej.Oprócz realizacji zadań zlecanych przez gminę, Zakład Gospodarki Komunalnej świadczyć będzie również indywidualne, płatne usługi dla mieszkańców. Jeżeli chcielibyście Państwo z nich skorzystać, zapraszamy do kontaktu nr tel.: 22 599-61-51, e-mail.: zgk@gminaposwietne.pl, bądź osobiście w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy.Zakres usług:

 • równanie dróg gruntowych,
 • skarpowanie,
 • równanie i niwelacja terenu, zasypywanie,
 • wykonywanie wykopów pod przyłącza, szamba, oczka wodne,
 • korytowanie terenu pod drogi, parkingi, chodniki,
 • załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi,
 • usuwanie korzeni,
 • oczyszczanie i odtwarzanie rowów,
 • koszenie poboczy, nieużytków, łąk i pastwisk.

Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem dysponuje obecnie następującym sprzętem:

 • kosiarką bijakowa,
 • kosiarką z napędem,
 • kosiarką samojezdną,
 • kosą spalinową,
 • piłą spalinową,
 • zagęszczarką,
 • koparko-ładowarką z osprzętem:
 • łyżką ładowarkową ze szczękami,
 • łyżką skarpową 160 cm,
 • łyżką tradycyjną,
 • łyżką wąską,
 • widłami,
 • pługiem do odśnieżania.