ANKIETA dla mieszkańców / podmiotów prowadzących działalność na obszarze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (dalej LSR) wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Równiny Wołomińskiej” (dalej LGD)