Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Poświętne odbędzie się dnia 10 kwietnia 2024 r. (środa).

Termin kwalifikacji wojskowej dla kobiet: 11 kwietnia 2024 r.

Obowiązani do stawiennictwa są mężczyźni urodzeniu w 2005 “rocznik podstawowy” oraz mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw. “roczniki starsze”.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek zlokalizowany w Wołominie przy ul. Legionów 78 (poddasze)
tel.: 884-196-918 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w godz. 8.00 – 14.00)   adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl

W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 29 marca 2024 r.

Kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej:

Starostwo Powiatowe w Wołominie,
05-200 Wołomin ul. Wileńska 29A / pokój 1.11 / I piętro
tel.: 22 346 11 04
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/29940,Kwalifikacja-wojskowa-dla-Gminy-Poswietne.html