Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Poświętne – stan na dzień 30.09.2023 r.