Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Poświętne – stan na dzień 31.03.2023 r.