Ostateczny termin składania deklaracji dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Szanowni Państwo,

Przypominamy że do 30 czerwca 2022 r, należy złożyć „ Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw”. Obowiązek ciąży na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali i wynika z  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 544). Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dane zebrane na podstawie CEEB, posłużą do ulepszenia zarządzania jakością powietrza, w tym do tworzenia programów dotacyjnych wspierających wymianę źródeł ciepła. Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie grozi kara grzywny, w wysokości od 500 do 5000 złotych.