Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie

Na najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich na Mazowszu czekają nagrody o łącznej wartości 40.000 zł!

Ruszyła czwarta edycja Konkursu „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” organizowanego przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem  Marszałka Województwa Mazowieckiego. Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich działających w województwie mazowieckim na podstawie obowiązujących przepisów prawa, których działalność jest udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań lub relacji w mediach.  

Do Konkursu może być zgłaszana działalność związana zakresem tematycznym z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

 1. wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
 2. wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
 3. turystyką na obszarach wiejskich;
 4. wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
 5. rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
 6. organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich;
 7. aktywizacją społeczności lokalnych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.:

 1. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, zawierającego zgody na publikację danych zwycięzców na www.mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl i oświadczenie dotyczące danych osobowych;
 2. przynajmniej 2 rekomendacji (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, samorządów);
 3. trzech przepisów kulinarnych związanych z regionem udokumentowanych fotograficznie (fotografie w formie drukowanej oraz elektronicznej na dowolnym nośniku lub przez pocztę elektroniczną) wśród których znajdzie się minimum jeden przepis na kiszonkę wraz ze zgodą na ich publikację w formie książki kucharskiej.

Pula nagród w Konkursie wynosi  40 000 zł brutto!

 1. I stopień – nagroda finansowa do 10 000 zł;
 2. II stopień – nagroda finansowa do 8 000 zł;
 3. III stopień – nagroda finansowa do  6 000 zł.

Nagrody zostaną wypłacone w formie  przelewów finansowych na wskazane przez Koła Gospodyń Wiejskich udokumentowane konta.

Koła Gospodyń Wiejskich na start!