Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poświętne