MIAS 2021

Miło nam poinformować, że na liście beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” znalazło się 6 sołectw z gminy Poświętne. (Wszystkie złożone przez nas wnioski uzyskały akceptację Sejmiku Województwa Mazowieckiego).W Gminie Poświętne w ramach MIAS w 2021 r. będą realizowane następujące zadania:Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica,Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kielczykowizna,Modernizacja budynku gminnego celem utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Krubki-Górki,Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków,Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów,Zagospodarowanie terenu w sołectwie Poświętne.Każde z sołectw otrzyma 10.000 zł dofinansowania z MIAS, oraz 10.000 zł z budżetu gminy.