Czyste powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY RZĄDOWEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim którzy odwiedzili stanowisko Gminnego Punktu Konsultacyjnego „Czyste Powietrze” podczas uroczystości 3 października 2021 w Krubkach – Górkach , a w szczególności dzieciom które po raz kolejny pokazały jak bardzo są  mądre i świadome problemów klimatycznych…. A sezon grzewczy tuż, tuż. Postarajmy się wspólnie wpłynąć na jakość powietrza w naszej gminie. Zacznijmy od wymiany kopcących bezklasowych pieców. W gminnym punkcie konsultacyjnym mogą uzyskać Państwo pomoc w złożeniu wniosku o otrzymanie dotacji z priorytetowego programu rządowego „Czysto Powietrze”. Wsparcie finansowe obejmuje wymianę pieca, termomodernizację oraz szereg działań wspierających sprawność energetyczną naszych domów. Zapraszamy serdecznie w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Poświętnem.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

People holding up signs with copy space.

„Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy że ruszyły konsultacje społeczne w sprawie projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przyjętego uchwałą nr 1324/250/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2021 roku.

Konsultacje społeczne odbywają się w dniach 27 sierpnia 2021 r. – 10 października 2021 r. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+) oraz wyłożone do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w godzinach pracy Urzędu. Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać poprzez formularz pocztą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Zachęcamy do składania uwag.”

GMINA POŚWIĘTNE W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Szanowni Państwo,Poniżej przedstawiamy stworzony przez Polski Alarm Smogowy Ranking Gmin w programie Czyste Powietrze.Ranking gmin utworzony został na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu “Czyste Powietrze” złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w I kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.Na 2477 gmin w Polsce Gmina Poświętne zajęła 799 miejsce. Daje nam to 1 miejsce w powiecie wołomińskim!!!

https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/Wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w poprawę powietrza w naszej gminie bardzo dziękujemy.

Mieszkańcom, którym nie jest obojętna jakość powietrza i którzy chcą wymienić piec bądź wykonać termomodernizację budynku oraz skorzystać z dostępnych dotacji zapraszamy do naszego punktu konsultacyjnego codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Poświętnem.

Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Informujemy, że od dnia 15 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Poświętnem uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany będzie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Poświętne aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Poświętne.


Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Poświętne.

Punkt czynny będzie w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy. Zachęcamy do korzystania z punktu 😊 Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz https://wfosigw.pl/