Wydarzenia

Program CZYSTE POWIETRZE 2.0

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym naborem na nowych zasadach w Programie Czyste Powietrze udostępniamy Państwu krótką informację o najważniejszych zmianach w Programie, z prośbą o zamieszczenie jej na swoich stronach internetowych. Powyższa prośba wynika z chęci dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców, w tym również Państwa mieszkańców.

Będziemy wdzięczni za pomoc w szerzeniu informacji o Programie Czyste Powietrze,  który ma na celu poprawę jakości powietrza.

Z poważaniem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Poświętne od 25.05.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od dnia
25 maja 2020 r. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych
.

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY POŚWIĘTNE


poniedziałek     7:30 – 15:30

wtorek              10:00 – 18:00

środa                7:30 – 15:30

czwartek          7:30 – 15:30

piątek               7:30 – 15:30

Uruchomienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r. (poniedziałek) rozpoczynają działalność punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach powiatu wołomińskiego, z wyłączeniem punktu w gminie Marki.

Wizyty odbywają się osobiście, można jednak skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w gminie Marki obowiązuje do odwołania wyłącznie taka forma udzielenia porady) – szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 735-736-797.

GODZINY PRACY PUNKTU PASZPORTOWEGO W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMII KORONAWIRUSA

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3 (przyziemie / wejście B od ul. Prądzyńskiego)

PONIEDZIAŁKI                      8.00 – 16.30

WTORKI – CZWARTKI         8.00 – 15.30

PIĄTKI                                      8.00 – 14.30

W CELU UMÓWIENIA WIZYTY NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE:

22 776-44-97

UWAGA: KASY STAROSTWA NIE PRZYJMUJĄ OPŁAT PASZPORTOWYCH

PRZEDSZKOLA – WZNOWIENIE ZAJĘĆ OD 11 MAJA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od poniedziałku 11 maja 2020r. przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne (Nowe Ręczaje, Wólka Dąbrowicka) oraz oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (w Poświętnem, Międzylesiu, Nowych Ręczajach, Zabrańcu, Wólce Dąbrowickiej, Turzu) wznawiają zajęcia opiekuńcze na zasadach określonych w nowym rozporządzeniu MEN, a także zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ.

Wszystkie placówki będą sprawować opiekę nad dziećmi w godzinach od 7:00 do 17:00.W okresie od 5.05 do 8.05 w/w placówki będą przygotowywane do wprowadzenia specjalnej organizacji pracy oraz wprowadzenia procedur bezpieczeństwa.

W dniach 5-8.05 zostaną przeprowadzone wstępne zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – analiza potrzeb opieki nad dziećmi w czasie pandemii dla zapewnienia wsparcia rodzicom pracującym. Rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołami w godzinach pracy sekretariatów, tj. poniedziałek – piątek od 8:00 do 13:00. (nr tel. do szkół podajemy w załączeniu)

Zgodnie z wytycznymi MEN i Sanepidu liczba dzieci w grupie nie powinna wynosić więcej niż 12 osób. Dlatego też nie będzie możliwości objęcia opieką wszystkich dzieci, które wcześniej uczęszczały do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice ze względu na pracę nie mają możliwości zapewnienia im opieki w domu.

Prosimy o niezwłoczne przekazywanie dyrektorom placówek informacji, kto z Państwa, z powodu powrotu do pracy, nie będzie mógł zapewnić dziecku opieki w domu. Jeśli zdiagnozowane potrzeby okażą się duże, to od 11.05 będą wymagane zaświadczenia o zatrudnieniu.Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówek będą przekazywane przez dyrektorów rodzicom dzieci objętych opieką.

Z poważaniemWójt Gminy Poświętne
Sylwester Niźnik

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Poświętne od 04.05.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY URZĘDU OD 4 MAJA 2020 ROKU

Szanowni Państwo informujemy, że Urząd Gminy Poświętne czynny jest od poniedziałku do piątku zgodnie obowiązującymi wcześniej godzinami.

Godziny urzędowania:
poniedziałek     7:30 – 15:30

wtorek              10:00 – 18:00

środa                7:30 – 15:30

czwartek          7:30 – 15:30

piątek               7:30 – 15:30

Zadania będą realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Urząd Gminy Poświętne przyjmuje Interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznej
z pracownikiem danej komórki organizacyjnej.

25 752-03-90 (wew. 21) – Urząd Stanu Cywilnego

25 752-03-90 (wew. 12) – dowody

25 752-03-90 (wew. 12) – ewidencja ludności

25 752-03-90 (wew. 12) – rejestr wyborców

25 752-03-90 (wew. 18) – wycinka drzew, decyzja środowiskowa

25 752-03-90 (wew. 18) – świadczenia usług komunalnych

25 752-03-90 (wew. 18) – warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego

25 752-03-15 – pomoc społeczna

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Poświętne od 22.04.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że od dnia 22 kwietnia do odwołania Urząd Gminy Poświętne zmienia dotychczasową organizację pracy. Urząd Gminy Poświętne do odwołania jest zamknięty dla interesantów za wyjątkiem realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w tym:
– obsługi mieszkańców przez Urząd Stanu Cywilnego w zakresie wydawania aktów narodzin i zgonów oraz udzielanie ślubów. Śluby odbywają się przy ograniczeniu liczby obecnych osób do nowożeńców oraz świadków,
– przyjmowania wniosków oraz wydawania dowodów osobistych,
– ewidencji ludności,
– spraw związanych z: zagospodarowaniem przestrzennym oraz ochroną środowiska, świadczeniem usług komunalnych, rejestrem wyborców, pomocą społeczną.

Zadania będą realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Urząd Gminy Poświętne przyjmuje klientów po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie z pracownikiem danej komórki organizacyjnej. Wizyta będzie możliwa tylko w maseczce i rękawiczkach jednorazowych, w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.
25 752-03-90 (wew. 21) – Urząd Stanu Cywilnego
25 752-03-90 (wew. 12) – dowody
25 752-03-90 (wew. 12) – ewidencja ludności
25 752-03-90 (wew. 12) – rejestr wyborców
25 752-03-90 (wew. 18) – wycinka drzew, decyzja środowiskowa
25 752-03-90 (wew. 18) – świadczenia usług komunalnych
25 752-03-90 (wew. 18) – warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego
25 752-03-15 – pomocy społecznej

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt klientów z pracownikami możliwy jest wyłącznie telefoniczne lub mailowo w godzinach pracy Urzędu.
Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na skrzynkę 1gu999wbbo

Prosimy o rozważne i dokładne zastosowanie się do powyższych zaleceń, mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii koronawirusa i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałaniu zagrożeniu.