Wydarzenia

Spotkanie z Mikołajem

10 grudnia o godz. 16:00 zapraszamy dzieci w wieku 2-6 lat z rodzicami na spotkanie z Mikołajem. Tego dnia nie zabraknie wspólnego śpiewania, czytania i niespodzianek.
Do zobaczenia.

DATA: 10 grudnia (wtorek), godz. 16:00.
MIEJSCE: Gminne Centrum Kultury w Poświętnem, Wola Cygowska 31A.

Spotkanie organizowane jest przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem oraz biblioteki w SP w Poświętnem.
Osoby zainteresowane prosimy o oznaczanie się w wydarzeniu.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

Gmina Poświętne do 30 września 2019 roku realizuje projekt grantowy „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1: Działanie szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych, ich bezpieczeństwa w Internecie i pozycji na rynku pracy. Wartość projektu: 134  400,00 zł.

W ramach programu zostaną zorganizowane szkolenia dla dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 25 lat. Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników. Zorganizujemy łącznie 20 szkoleń. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. Każde szkolenie trwa 12 godzin zegarowych.

Zapisy na szkolenie:

1. mailowo poprzez wysłanie zgłoszenia na adres sekretariat@ugposwietne.pl
(formularz zgłoszeniowy do pobrania www.ugposwietne.pl w zakładce Jawinternecie). Link do formularza: formularz zgłoszeniowy

2. osobiście wypełniając formularz w Urzędzie (UG Poświętne ul. Krótka 1)
kontakt telefoniczny: (25) 752-03-80