Wydarzenia

TARGOWISKO GMINNE W POŚWIĘTNEM

W najbliższy czwartek oraz piątek – 9 i 10 kwietnia 2020 r. – na gminnym targowisku w Poświętnem będzie można sprzedawać i kupować towary, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności stosowanych w związku z epidemią SARS-CoV-2Wprowadzony dotychczas zakaz handlu na gminnym targowisku nie przyniósł zamierzonego rezultatu tzn. nie ograniczył ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Osoby handlujące płodami rolnymi ustawiają swoje stoiska „na dziko”, w większej niż dotychczas koncentracji, a także miejscach nieprzystosowanych do dokonywania zakupów w sposób bezpieczny i higieniczny.Efektem utrzymania zakazu handlu na targowisku w Poświętnem w okresie przedświątecznym byłyby wzmożone wyjazdy mieszkańców na zakupy w miejsca gdzie ryzyko zarażenia się wirusem jest większe. W związku powyższym Wójt Gminy Poświętne zdecydował o ponownym uruchomieniu targowiska w dniach 9 i 10 kwietnia 2020 r w celu sprzedaży wyłącznie:

 1. płodów rolnych, 2. artykułów spożywczych, 3. chemii gospodarczej

Sprzedający i kupujący będą musieli stosować się do następujących zasad:

 • miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targu wskazuje upoważniona osoba z zachowaniem minimum 3 m odległości między stanowiskami;
 • sprzedający muszą być wyposażeni w maseczki ochronne, rękawice oraz środki do dezynfekcji;
 • należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca – min. 2 metry
 • w obrębie stoiska mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby
 • jednorazowo na terenie targowiska może przybywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk i liczby 3;
 • wszyscy kupujący mają obowiązek używania podczas zakupów jednorazowych rękawiczek

Wszystkie wymienione ograniczenia są podyktowane dbałością o zdrowie mieszkańców (kupujących i handlujących), co jest głównym celem podejmowanych działań.

Materiały nt. tarczy antykryzysowej dotyczące m.in. wsparcia mikroprzedsiębiorców.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach
to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa
w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

KONKURS FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ „Wiosna w Gminie Poświętne”

Wyjście na spacer w przypadku osób, które nie zostały objęte kwarantanną, jest nie tylko dozwolone, ale wręcz zalecane. Możemy w ten sposób podnieść odporność organizmu, a dzieci mogą rozładować nadmiar energii.

Atrakcyjne przyrodniczo tereny Gminy Poświętne sprawiają, że kontakt z naturą jest dla jej mieszkańców sprawą codzienną i oczywistą.  Czasami zapominamy, że posiadamy wielkie bogactwo, o które należy dbać i które należy chronić.  

Wójt Gminy Poświętne zaprasza mieszkańców gminy do wzięcia udziału w konkursie fotografii przyrodniczej „Wiosna w Gminie Poświętne”. Zadaniem uczestników jest uwiecznienie na zdjęciu (zdjęciach) piękna przyrody Gminy Poświętne, ciekawych zakątków i krajobrazów, zwierząt, roślin lub cennych obiektów przyrodniczych. Termin nadsyłania prac upływa 24.04.2020 r. Główną nagrodą jest cyfrowa lustrzanka Canon EOS + standardowy obiektyw 18-55 mm. Najlepsze prace ozdobią ściany Urzędu Gminy Poświętne, a ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach fotografii, które poprowadzą profesjonalni fotograficy specjalizujący się w fotografii przyrodniczej.

KONKURS PLASTYCZNY „Wiosna w Gminie Poświętne”

Jesteś uczniem lub przedszkolakiem? Masz przerwę w zajęciach? W trosce o bezpieczeństwo własne i innych zrezygnowałeś ze wspólnych zabaw i spotkań z rówieśnikami? Spędzasz większość czasu w domu?

Wójt Gminy Poświętne zaprasza mieszkańców gminy w wieku do 13 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Wiosna w Gminie Poświętne”. Udział w konkursie pomoże Wam spędzić okres kwarantanny w sposób przyjemny i pożyteczny. Technika wykonania rysunku jest dowolna. Gdy praca będzie skończona, należy zrobić jej zdjęcie i wraz ze zgodą na publikację oraz przetwarzanie danych, wysłać na adres sekretariat@ugposwietne.pl . Zdjęcie pracy musi być zapisane cyfrowo w formacie JPG. Krótszy bok zdjęcia nie może mieć więcej niż 1500 pikseli. Termin nadsyłania prac upływa 24.04.2020 r. Wyniki konkursu oraz wszystkie nadesłane prace opublikowane zostaną na Forum Gminy Poświętne oraz na stronie internetowej gminy po 15.05.2020 r. Na najlepsze prace czekają atrakcyjne nagrody.

Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, wójt Gminy Poświętne podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w obsłudze interesantów.

Od 16.03.2020 r. do odwołania w Urzędzie Gminy w Poświętnem obsługa interesantów będzie możliwa wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.Nr telefonu oraz podstawowe dane:https://poswietne.bip-e.pl/pos/podstawowe-dane/dane-teleadresowe/13,Dane-teleadresowe-Urzedu-Gminy-Poswietne.htmlLista adresów e-mail i nr wewnętrznych:https://poswietne.bip-e.pl/pos/urzad-gminy/2938,wykaz-pracownikow.html

Od 16.03.2020 r. niedostępny dla interesantów będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dniach 16.03.2020 r. – 25.03.2020 r. nieczynne będą wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola.

Od 16.03. do odwołania zawieszona została działalność Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury.

Nieczynny będzie PSZOK, targowisko oraz Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

W dniach 16-27 marca zawiesza działalność również Urząd Pocztowy w Poświętnem.

W tym czasie dyżurować będą:Urząd Pocztowy w Stanisławowie
https://stanislawow.poczta-online.com/poczta/ul-rynek-7-5922/Urząd Pocztowy w Wołominie
https://wolomin.poczta-online.com/poczta/ul-ogrodowa-3/Urząd Pocztowy w Pustelniku
https://pustelnik-80260.poczta-online.com/poczta/ul-warszawska-36/Również Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o zawieszeniu działalności w oddziale Banku w Poświętnem. Placówka będzie niedostępna dla interesantów od 16.03.2020 r. do odwołania.W tym czasie dyżurować będzie BS oddział w Stanisławowie.https://bsminskmaz.pl/3-al-kontakt.html

Osoba z terenu Gminy Poświętne podejrzewająca zakażenie koronawirusem powinna:

skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołominie

ul. Legionów 78, 05 – 200 WOŁOMIN tel. 510 140 961 lub tel. 510 146 258lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnegoSzpitale wyznaczone do leczenia osób zakażonych koronawirusem to:- Szpital MSWiA Warszawa ul. Wołoska 137, 02-507 WARSZAWA- Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ul. Wolska 37, 01-201 WARSZAWA

Informacja dla pacjentów przychodni Centrum – działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Szanowni Państwo,

Zarząd Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. prowadzący Przychodnie Zdrowia Centrum przekazał wewnętrzne wytyczne dotyczące zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Dokument znajduje się na stronie internetowej – link https://centrum.med.pl/koronawirus-2019/

W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem prosimy pacjentów o ograniczenie wizyt w przychodniach do niezbędnych i uzasadnionych medycznie. Zalecamy kontakt telefoniczny z pracownikami przychodni oraz porady telefoniczne (np. dotyczące wystawienia recepty elektronicznej).

Zaplanowane wizyty nie będą odwoływane, a jedynie tam, gdzie to możliwe odbędą się porady przez telefon. Zwiększyliśmy liczbę pracowników obsługujących centralę telefoniczną (call center), którzy przed wizytą zadzwonią do pacjentów i zapytają czy dana wizyta wymaga obecności pacjenta w gabinecie, czy może odbyć się telefonicznie. Nadmieniamy, że to lekarz będzie kontaktował się z pacjentem zapisanym na wizytę w czasie godzin wizyty. Pacjent czeka w domu na telefon.

Kontakt telefoniczny25 633 35 55

W załączeniu przesyłamy ogłoszenie dla pacjentów przychodni Centrum – prosimy o przekazanie do publicznej wiadomości oraz wywieszenie w urzędzie na tablicy informacyjnej.

Dodatkowo apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Z poważaniem

Monika Jastrzębska

Specjalista ds. PR

517 204 061

———————————————————-

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.

ul. Terespolska 12

08-110 Siedlce

25 785 60 32

www.centrum.med.pl

ZDROWY POWIAT

To hasło pod którym będą realizowane przez nasz Szpital, programy profilaktyczne, finansowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu wołomińskiego, którzy ukończyli 40 r.ż. na bezpłatne badania w kierunku osteoporozy.

Osteoporoza nazywana jest czasem „cichym złodziejem kości”. Polega na stopniowym zanikaniu tkanki kostnej, aż struktura kości staje się podobna do gąbki. Taka kość jest słaba i jeśli dojdzie do niewielkiego nawet urazu, ulega złamaniu. Bardzo wiele osób dopiero wtedy dowiaduje się, że choruje na osteoporozę. Warto wiedzieć, że zanik tkanki kostnej nie boli i postępuje bezobjawowo, stopniowo osłabiając kości.