Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Poświętne od 04.05.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY URZĘDU OD 4 MAJA 2020 ROKU

Szanowni Państwo informujemy, że Urząd Gminy Poświętne czynny jest od poniedziałku do piątku zgodnie obowiązującymi wcześniej godzinami.

Godziny urzędowania:
poniedziałek     7:30 – 15:30

wtorek              10:00 – 18:00

środa                7:30 – 15:30

czwartek          7:30 – 15:30

piątek               7:30 – 15:30

Zadania będą realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Urząd Gminy Poświętne przyjmuje Interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznej
z pracownikiem danej komórki organizacyjnej.

25 752-03-90 (wew. 21) – Urząd Stanu Cywilnego

25 752-03-90 (wew. 12) – dowody

25 752-03-90 (wew. 12) – ewidencja ludności

25 752-03-90 (wew. 12) – rejestr wyborców

25 752-03-90 (wew. 18) – wycinka drzew, decyzja środowiskowa

25 752-03-90 (wew. 18) – świadczenia usług komunalnych

25 752-03-90 (wew. 18) – warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego

25 752-03-15 – pomoc społeczna